14.9.07

Huippuosaaja tulee, oletko valmis?

Euroopan Unionin sisäasioiden komissaari Franco Frattini kertoo meille sen minkä monet jo tiesivätkin työvoimapulamme ratkaisijoista, monikulttuurisista huippuosaajista ja kulttuurimme rikastajista:
"EU-maihin tulevista vain viisi prosenttia on koulutettuja, ammattitaitoisia työntekijöitä. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin muuttavista koulutettujen osuus on Frattinin mukaan 55 prosenttia."
Niinpä. Myös Suomi yrittää tällä hetkellä mm. Astrid Thorsin ja Heidi Hautalan johdolla ratkaista huutavaa, kirkuvaa ja hihkuvaa työvoimapulaansa tuomalla maahan ammattitaidottomia, kouluttamattomia ja joskus ihan rehellisesti lukutaidottomiakin ihmisiä, jotka sitten jäävät elämään sosiaaliturvalla eli toisin sanoen sinun lompakostasi ja täten entisestään heikentävät maamme muutenkin ikävää taloudellista huoltosuhdetta. Suomi nousuun, vetureina kouluttamattomat, ammattitaidottomat maahanmuuttajat! Mutta ei hätää. Saamme me sentään huippuosaajien mukana satunnaisia kultamunia, jotka ovat aiemmin kunnostautuneet mm. kansanmurhaajina ja raiskaajina, ja saattavat meilläkin jatkaa samaan malliin.
Linkki-setä avustaa: http://www.yle.fi/uutiset/24h/id69751.html

Monikulttuurinen valtio - mitä se ei ole?

Useimmat ihmiset Suomessa ja myös muualla länsimaissa jakavat tietyn joukon arvoja, joita pidetään erityisen kallisarvoisina ja tärkeinä. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan ole samanlaisia, eivät Suomessa, eivätkä varsinkaan muualla (ja tämähän johtuu puhtaasti matematiikasta: viiteen miljoonaan mahtuu vähemmän erilaisia ihmisiä kuin kuuteen miljardiin). Koska erilaisilla ihmisillä on erilaiset arvot, ja koska yhteiskunnat ja valtiot koostuvat ihmisistä ajatuksineen ja arvoineen, määräytyvät yhteiskunnan ja valtion arvot sen muodostavien ihmisten mukaan. Kun Suomen kaltaisesta valtiosta pyritään väkisin tekemään monikulttuurinen tuomalla maahan ihmisiä, jotka eivät a) ole suomalaisia ja b) jaa samoja arvoja kuin suomalaiset, myös Suomen valtion luonne väistämättä muuttuu. Monikulttuurinen valtio on tiettyjä asioita, ja toisaalta, ei ole tiettyjä asioita, riippuen siitä, millaisista ihmisistä se muodostuu. Me tiedämme millaisista ihmisistä monikulttuurinen valtio muodostuu. Mitä monikulttuurinen valtio sitten ei ole?

Monikulttuurinen valtio ei ole:

1) Tasa-arvoinen, sillä se kohtelee ihmisiä eriarvoisesti näiden etnisen taustan perusteella. Etniset kiintiöt koulutuksessa ja työelämässä tekevät ihmisistä eriarvoisia. Kiintiöiden avulla yksilö voi tulla valituksi koulutukseen tai työtehtävään vain etnisen taustansa perusteella, vaikka monia paljon pätevämpiä hakijoita olisi ollut tyrkyllä samaan paikkaan. Tällaisista kiintiöistä monikulttuurisuuden kannattajat käyttävät ihastuttavan absurdia termiä positiivinen syrjintä. Tämä termi on absurdista luonteestaan huolimatta tavallaan osuva. Se on osuva siksi, että etniset kiintiöt työpaikoilla ja oppilaitoksissa todellakin ovat itsestäänselvästi syrjintää, ja koska etniset kiintiöt syrjivät aina pelkästään kantaväestöä eli meidän tapauksessamme valkoisia suomalaisia, se on myös monikulttuurisen kaksoisajattelun sääntöjen mukaan positiivista. Monikultturistien mielestä syrjintä on nimittäin negatiivista silloin kun se kohdistuu muihin kuin etnisiin länsimaalaisiin (ts. "valkoisiin") ja positiivista silloin kun se kohdistuu juuri etnisiin länsimaalaisiin. Monikulttuurisessa valtiossa etniset länsimaalaiset, sinä ja minä, emme ole yhtä arvokkaita kuin muualta tulevat etnisesti hohdokkaammat ja värikästä toiseuttaan säteilevät yksilöt.

2.) Naisten asemaa edistävä, sillä monikulttuurinen valtio koostuu osaltaan sellaisista ihmisistä, joiden mielestä nainen on synnynnäisesti ja korkeimman mahdollisen jumalaisen voiman tahdosta mieheen verrattuna ikuisesti alempiarvoinen. Näiden ihmisten mielestä nainen ei saa itse päättää pukeutumistaan saati oman tahtonsa mukaisesti päättää parisuhteistaan. Näiden ihmisten mielestä naisen kuuluu totella miehen sanaa, ja nainen on asemaltaan joko aviomiehensä, isänsä tai veljiensä orja ja omaisuutta. Näiden ihmisten mielestä naisen sana ei ole yhtä arvokas kuin miehen, joten naisen todistus oikeudessa on vähäisempi arvoltaan kuin miehen. Näitä ihmisiä ovat esimerkiksi muslimit (tarkemmin sanoen sellaiset muslimit, jotka etsivät elämänohjeensa Koraanista eivätkä Jaakko Hämeen-Anttilasta).

3.) Ekologisesti kestävä, sillä monikulttuurinen valtio muodostetaan siirtämällä suuria ihmisjoukkoja alhaisen ekologisen jäljen etelästä korkean ekologisen jäljen pohjoiseen. Etelän kehitysmaista tulleilla ihmisillä ei myöskään ole minkäänlaista käsitystä ympäristönsuojelusta. Toisin sanoen monikulttuurinen valtio tuhoaa luontoa, lisää saastumista ja kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja perinteistä kansallisvaltiota paljon enemmän. Monikulttuurinen valtio ei siis ole missään määrin vihreän tai ympäristönsuojeluaatteen mukainen, vaan päinvastoin toimii sitä vastaan.

4.) Kehitysmaiden tilannetta parantava, sillä monikulttuurinen valtio perustuu kehitysmaista länsimaihin tapahtuvaan massiiviseen muuttoliikkeeseen. Kehitysmaasta länsimaihin pystyy muuttamaan ainoastaan sellainen henkilö, jolla on tarpeeksi fyysisiä kykyjä ja rahallisia resursseja selvitä pitkästä matkasta kehitysmaasta länsimaahan, jonka aikana murhamieliset ihmiskauppiaat pitävät tunnollisesti jännitystä yllä matkalaisten kyyhöttäessä vieri vieressä metallikonttiin suljettuina. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitysmaista länsimaihin karkaavat ne ihmiset, joilla olisi kotimaissaan kykyjä tehdä työtä ja kehittää yhteiskuntaa, ja kehitysmaihin jäävät sairaat ja heikot, sekä avuttomat naiset ja lapset. Mitä enemmän ihmisiä muuttaa kehitysmaista länsimaihin, sitä vähemmän kehitysmaissa on tieteellistä, taloudellista ja yhteiskunnallista osaamista sekä työkykyisiä ihmisiä. Toisin sanoen, mitä enemmän länsimaita monikulttuuristetaan kehitysmaiden kansalaisilla, sitä kurjemmaksi kehitysmaiden tilanne käy.

5.) Yhteisöllinen, sillä toistensa kanssa äärimmäisen voimakkaasti erimieliset ihmiset eivät muodosta yhteisöä muuten kuin välttämättömän pakon edessä, ja silloin yhteisöllisyys ei perustu luottamukselle vaan pakolle. Naisten oikeuksia kannattava ateisti ei voi luottaa naapuriinsa, joka on naisten oikeuksia vastustava uskonnollinen fanaatikko, jonka mielestä ateistit pitäisi tappaa jumalanpilkasta tuomittuina. Monikulttuurinen valtio perustuu erilaisten ihmisten sijoittamiseen samalle alueelle. Monikulttuurisessa, monietnisessä valtiossa ihmiset eivät luota toisiinsa, eivätkä näin ollen muodosta tiivistä yhteisöä. Tätä aihetta on tutkittu, ja tutkimustulokset pelottavat monikultturisteja niin kovasti, että niistä vaietaan aivan täysin, vaikka maalaisjärki kertoo aivan samaa kuin tutkimustuloksetkin. Muodostaakseen yhteisön, ihmisillä täytyy olla huomattavan paljon yhteistä keskenään. Mitä erilaisempia ihmiset ovat, sitä vähemmän heillä on yhteistä keskenään, ja monikulttuurisuusaate perustuu erilaisuuden palvontaan.

6.) Turvallinen, sillä monikulttuurisessa valtiossa rikollisuus lisääntyy erilaisten ihmisten vaihtelevien moraalikäsitysten ja kulttuurien eroista syntyvien konfliktien seurauksena. Kaikkein selvimmin tämä ilmenee seksuaalirikoksissa, joita sovinistisista naisille vihamielisistä kulttuureista tulevat maahanmuuttajat tehtailevat suorastaan liukuhihnatuotannolla. Osa uskonnollisesti erityisen fanaattisista maahanmuuttajista on sitä mieltä, että sodassa vääräuskoisia (so. sinua ja minua) vastaan on oikeutettua tehdä lähes mitä tahansa, myös tappaa ja raiskata, vaikka sitten pikkulapsia. Suomessa raiskausten määrä on tänä vuonna lisääntynyt 55 % viime vuodesta, ja Helsingin poliisin tilastojen mukaan viime vuonna raiskauksista epäillyistä noin kolmasosa oli maahanmuuttajia, vaikka Helsingin väestöstä maahanmuuttajia on alle 8 %. Toisiinsa epäluuloisesti suhtautuvat ihmiset syyllistyvät herkemmin myös rikoksiin toisiaan kohtaan. Monikulttuurinen valtio on väkivaltaisempi, julmempi ja vaarallisempi paikka kuin perinteinen etnisesti köyhä ja ihan kauhean tylsä kansallisvaltio.

7.) Taloudellisesti kestävä, sillä monikulttuurisessa valtiossa yhä suurempi osa väestöstä ei käy lainkaan töissä, tai tekee valtion kustannuksella hyödyttömiä ja tarpeettomia suojatöitä, kuten nimeltämainitsemattoman monikulttuurisuuskeskuksen johtotehtäviä. Kehittynyt länsimainen yhteiskunta tarvitsee koulutettua työvoimaa, joka ymmärtää työelämän pelisäännöt ja hallitsee normaalit tietoyhteiskunnan taidot (ja kyllä, tähän sisältyy lukutaito). Suomeen kehitysmaista muuttaneista maahanmuuttajista valtava osa on työttömänä ja pysyy työttömänä, koska näiltä maahanmuuttajilta puuttuu kokonaan jopa alkeellisin peruskoulutus ja usein jopa lukutaito. Lisäksi monikulttuurisen yhteiskunnan taloudellista rasitetta lisäävät pakolliset lisäsatsaukset turvallisuuteen, kuten esimerkiksi rikosten selvittämiseen ja torjuntaan, terrori-iskujen torjuntaan, sekä vielä pakollisemmat satsaukset monikulttuurisuuspropagandaan.

8.) Mikä pahinta, monikulttuurinen valtio ei ole vapaa, sillä monikulttuurisessa valtiossa tietyt mielipiteet ja niiden esittäminen ovat kiellettyjä joko lailla tai etnisesti rikkaiden ihmisten laittomasti toimeenpaneman kuolemantuomion uhalla. Monikulttuurisessa valtiossa demokratia kuolee. Monikulttuurisessa valtiossa mellakkapoliisi pamputtaa sinut katuun, jos kokoonnut rauhanomaiseen mielenosoitukseen WTC-iskujen muistopäivänä osoittaaksesi mieltä kotimaasi kulttuurin ja identiteetin katoamista vastaan. Näin tapahtui Belgiassa, tällä viikolla. Lisää aiheesta kertoo Gates of Vienna. Ja mikä hauskinta, sama monikulttuurinen valtio sallii islamilaisten mielenosoituksen, jossa vaaditaan kuolemaa "juutalaisille ja kristityille koirille", ja aivan ilman mellakkapoliisien pamppuviritteistä osanottoa. Monikulttuurisessa valtiossa muslimi teloittaa sinut kahdeksalla laukauksella kun olet fillaroimassa työpaikallesi, jos olet omalla nimelläsi esittänyt tarpeeksi paljon muslimeja suututtavia ajatuksia, kuten vaikka tehnyt elokuvan naisen heikosta asemasta islamilaisessa kulttuuripiirissä. Näin kävi Hollannissa Theo van Goghille. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa et ole turvassa, vaikka olisit tummaihoinen nainen, niin kuin vaikkapa Ayaan Hirsi Ali. Jos erehdyt kritisoimaan julkisesti islamia, joka pitää naista alempiarvoisena olentona, sinulle esitetään tappouhkauksia niin että joudut elämään jatkuvasti poliisien vartioimana.

Sinusta en tiedä, mutta minä itse asiassa haluaisin yhteiskunnan, joka olisi mm. vapaa, yhteisöllinen ja turvallinen. Monikulttuurinen valtio ei voi tarjota minulle näitä asioita. Eikä sinullekaan.

9.9.07

Monikulttuurisen valtion toimivuudesta

Monikulttuuriseen diskurssiin kuuluu hyvin olennaisesti ajatus siitä, että imperialistiset länsimaat ovat vastuussa Afrikan sisällissodista ja nälänhädästä, koska kyseiset länsimaat ovat ryöstäneet Afrikan mittaamattomat luonnonvarat ja piirtäneet viivoittimella epätarkalle Afrikan kartalle uusien siirtomaavaltioidensa rajat välittämättä paikallisten heimojen vihollisuuksista ja perinteisistä alueista. En nyt jää ihmettelemään sitä, miten Suomikin tulee aina lasketuksi syyllisten joukkoon, vaikka tietääkseni Suomella ei pahemmin ole ollut Afrikassa siirtomaita. Kenties kyse on siitä, että Ruotsi aikoinaan harjoitti imperialismia Euroopassa, ja Suomi oli tuolloin osa Ruotsia. Tällä logiikalla tosin lähes kaikki Afrikan valtiot ovat myös syyllisiä imperialismiin, koska nehän kuuluivat aikanaan johonkin imperialistiseen länsimaahan siirtomaa-alueina. Mutta ei takerruta siihen.

Niin kuin hyvin tiedämme, Afrikassa soditaan. Kilpailevat, sotaisat ja toisilleen vihamieliset heimot yrittävät valloittaa mahdollisimman suuria alueita itselleen, siinä prosessissa harjoittaen kansanmurhaa kaikkia ”vihollisiaan” eli kaikkia muita heimoja kohtaan. Siellä missä afrikkalaiset eivät sodi keskenään, he sotivat valkoisia vastaan, murhaten esimerkiksi valkoisia maanviljelijöitä kuten Zimbabwessa on nykyään tapana. Kaiken kaikkiaan tilanne on ikävä. Jatkuva sota tekee toimivan yhteiskunnan täysin mahdottomaksi.

Toinen monikulttuurisuusaatteen perusajatus on, että tuomalla Suomeen suomalaisesta kulttuurista ja sekulaarisluterilaisesta uskosta äärimmäisen paljon poikkeavia kulttuureja ja uskontoja edustavia ihmisiä Afrikan ja Lähi-idän alueilta, voidaan Suomeen luoda kulttuuriltaan rikas ja voimakkaasti yhteisöllinen yhteiskunta, eksoottisesti värisevä urbaaniympäristö, vivahteikas, värikäs ja monipuolinen luovuutta voimistava ilmapiiri ja ties mitä muuta eroottisviritteistä. Ja mikä parasta, samaan aikaan Suomeen muuttavat ulkomaalaiset pääsevät nauttimaan maamme verrattain korkeasta elintasosta, ja siten me osaltamme maksamme valtavaa kunniavelkaamme näille ihmisille. Esimerkiksi näistä syistä monikulttuurinen yhteiskunta on monikultturistien mielestä sekä hyvä että välttämätön asia Suomelle.

Mutta hetkinen. Olemme tainneet juuri havaita jonkin toistuvan, vakavan virheen valkoisen miehen toiminnassa.

Valkoinen mies menee Afrikkaan ja pistää rajat uusiksi. Erilaiset ihmiset erilaisine heimoineen, kulttuureineen ja uskontoineen joutuvat yhtäkkiä samaan valtioon, ja totta kai tästä seuraa sisällissotia, kansanmurhia ja kurjuutta. Tämä on tietenkin huono asia, joten valkoisen miehen virhe aiheutti taas kerran kauheuksia.

Valkoinen mies ei enää mene Afrikkaan, vaan pysyy kotona. Valkoinen mies alkaa tuoda erilaisia afrikkalaisia omaan maahansa, ja näiden lisäksi ihmisiä mm. Lähi-idästä, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. Kaikki nämä erilaiset ihmiset, erilaisine heimoineen ja valtavan erilaisine kulttuureineen ja uskontoineen, joutuvat yhtäkkiä samaan valtioon. Ja tästä totta kai seuraa kulttuuriltaan rikas ja voimakkaasti yhteisöllinen ihanneyhteiskunta, jossa kaikki elävät keskenään rauhassa, ja luovuuden ja vaurauden rajoina ovat ainoastaan kuolevaisen ihmisen mielikuvituksen kahleet.

Löytyihän se ongelma sieltä. Valkoinen mies ei oikein hallitse matematiikkaa.

Valtio Afrikassa + erilaisia kulttuureja ja uskontoja edustavia ihmisiä eri puolilta Afrikkaa samalla alueella = luhistunut ja kaoottinen pahoinvointiyhteiskunta, sota, murha, kurjuus ja helvetti

Valtio Euroopassa + äärimmäisen erilaisia kulttuureja ja uskontoja edustavia ihmisiä joka puolelta maailmaa samalla alueella = yhteisöllinen ja kulttuuriltaan rikas yhteiskunta, rauha, vauraus, taivas

Siis mitä ihmettä?

Onko siis niin, että monikulttuurisuus Afrikassa aiheuttaa sotaa ja kuolemaa, mutta monikulttuurisuus Euroopassa aiheuttaa taivaallisen ihanan yhteiskunnan? Ja jos niin on, mitenhän se tarkalleen on mahdollista? Ja missä päin Eurooppaa on se taivaallisen ihana monikulttuurinen yhteiskunta?

Monikulttuurinen valtio Afrikassa ei toimi. Miksi ei? Johtuuko se afrikkalaisista, jotka eivät osaa rakentaa monikulttuurista yhteiskuntaa oikein? Vai johtuuko se Afrikassa asuvista valkoisista, jotka eivät osaa tai halua rakentaa monikulttuurista yhteiskuntaa oikein? Vai johtuuko se siitä, ettei Afrikassa ole tarpeeksi erilaisia ihmisiä, koska siellä ei ole huomattavia maahanmuuttajajoukkoja Lähi-idästä, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta?

Monikultturistien mielestä monikulttuurinen valtio voi toimia Euroopassa. Miksi? Miksi se toimisi Euroopassa, jos se ei toimi Afrikassa? Siinäpä pähkinä purtavaksi. Tähän asti nimittäin eurooppalaiset monikulttuurisen valtion prototyypit ovat johtaneet mm. muslimien itsemurhapommi-iskuihin Britanniassa, valtaviin katumellakoihin Ranskassa ja raiskauksien räjähdysmäiseen yleistymiseen Skandinavian monikulttuurisissa kaupungeissa.

Nyt olisi hyvä aika herätä hyväksymään eräs ilmiselvä fakta. Jos ihmiset ovat liian erilaisia, he eivät yksinkertaisesti tule toimeen keskenään. Otetaanpa muutama esimerkki, joista lähes jokainen voi varmasti olla yhtä mieltä.

Kuvitellaan seuraavaa: Sinä olet vakaumuksellinen feministi, jonka mielestä naiset ovat vähintään miesten veroisia kaikessa, elleivät vähän parempiakin useimmissa asioissa. Mielestäsi sukupuolten kuuluisi olla todella tasa-arvoisia, kaikin tavoin, ilman että kumpaankaan kohdistettaisiin minkäänlaisia epäreiluja etuja tai haittoja. Mielestäsi sekä miehiä että naisia kuuluisi kunnioittaa yksilöinä. Minä olen vakaumuksellinen sovinisti, jonka mielestä naisen paikka on nyrkin ja hellan välissä, ja pieni parisuhdeväkivalta vain opettaa naista käyttäytymään niin kuin alempiarvoisen kuuluu. Minun mielestäni naisen ei kuuluisi saada käydä töissä, ainakaan ilman miehensä tai veljiensä tai isänsä lupaa, eikä missään tapauksessa naista saisi päästää minkäänlaisiin johtotehtäviin. Naisten ei kuuluisi saada ajaa autoa, koska he ovat liian yksinkertaisia niin vaativiin tehtäviin. Työpaikallani kohtelen kaikkia naisia niin kuin alempiarvoista omaisuutta, vähän niin kuin koiraa. Voitko sinä tulla toimeen minun kanssani? Mitenkään? Ai et? Sepä yllättävää. Sitten meidän kai kannattaa pysyä todella kaukana toisistamme.

Tai entäpä seuraavaa: Sinä olet ahkera työntekijä, joka kunnioittaa työtovereitaan. Minä olen narsistinen psykopaatti, joka laiskottelee ammatikseen samoissa työtehtävissä kuin sinäkin, ja syyttää sinua ja muita työtovereitaan kaikesta tekemättä jättämästään työstä ja tekemistään virheistä. Selkäsi takana puhun sinusta paskaa esimiehellemme aina kun silmä välttää. Tulemmeko toimeen? Ai emme? Kuka olisi uskonut? Ehkä viisainta, että jompikumpi meistä vaihtaa maisemia.

Tavallisesti ihmiset ymmärtävät, että täysin erilaiset yksilöt eivät voi aina tulla toimeen keskenään. Mutta heti kun kuvioihin astuvat kulttuuri, uskonto ja hui kauhistus, ”rotu” (ts. se mitä ei ole olemassa, paitsi silloin kun sen perusteella syrjitään, vaikka sitä ei ole olemassa), useimmat alkavat kirkua täyttä kurkkua, että kaikki me olemme samanlaisia ja varmasti voimme tulla toimeen, kunhan vain rasistit ™ kitketään joukostamme. Hyvin on suvaitsevaisuuskasvatus toiminut.

Afrikassa valkoisen miehen pystyttämät keinotekoiset monikulttuurivaltiot eivät toimi, koska liian erilaiset ihmiset eivät tule toimeen keskenään. Samasta syystä monikulttuurisuus johtaa lisääntyvään väkivaltaan, vihaan ja taloudellisiin ongelmiin Euroopassa.

Mutta on se valkoinen mies tehnyt jotain hyvääkin. Ehkä. Ilman Internetiä en olisi voinut selailla Scriptan vieraskirjaa ja eräitä muita foorumeita, ja en olisi saanut inspiraatiota kirjoittaa tätäkään kirjoitusta.

6.9.07

This is madness! THIS IS FINLAND!

Helsingin Sanomat on juuri uutisoinut islamilaisen puolueen pyrkivän puoluerekisteriin. Siis meillä. Suomessa. Tervetuloa hulluuteen.

Puolue tavoittelee näin ensi alkuun esimerkiksi poikien ympärileikkausten saamista lain piiriin sekä alkoholijuomien poistamista kaupoista ja kioskeista. Tällaisten pikku toimenpiteiden tarkoituksena on edistää islamilaista elämäntyyliä. Ja pitkällä tähtäimellä puolue toivoo Suomeen šaria-lain.

Niille, jotka eivät tiedä kyseisestä laista paljoakaan, pikainen hikipedia-retki voi valaista asiaa hieman: http://fi.wikipedia.org/wiki/Šaria ja http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia.

Šariaan kuuluu olennaisesti mm. se, että nainen on synnynnäisesti miestä alempiarvoisempi, homoseksuaalisuus on rikos josta voidaan rangaista vaikkapa ruoskaniskuilla tai kivittämisellä, ja islamin uskosta luopuminen on kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla. En olisi ihan varma siitä, että enemmistö suomalaisista haluaa tällaista lakia. Mutta onkos meiltä ennenkään kysytty mitä me haluamme?

Islamilainen puolue on vielä tänä päivänä kuriositeetti, jolla ei ole vaikutusvaltaa. Koska sen puheenjohtaja on suomalaissyntyinen liveroolipelaajamuslimi, se saattaa pitkään pysyäkin kuriositeettina. Mutta tällaisen ääriuskonnollisen puolueen ilmaantuminen maahan, jonka pitäisi olla moderni ja vapaa, on aina huolestuttava merkki tulevasta. Vihollinen ei vielä ole porteilla, mutta teroittaa jo aseitaan. Tarttis tehrä jotain. Vai kasvatetaanko vain parrat ja pukeudutaan kaapuihin?

5.9.07

Helsingin Sanomat esittää: Väärinkäsitys

Perhanan lehdistö. Aamukahvikin alkaa maistua pahalta nautittuna Hesarin kanssa.

Päivän laatulehden sivulla B1 on uutinen tästä tuoreesta Tanskan tapauksesta, jossa paikalliset rauhaa ihan hirveästi rakastavat muslimit valmistelivat pommi-iskua. Samalla sivulla on Annukka Oksasen Näkökulma-kolumni samasta aiheesta, otsikolla "Näkyvyydellä on hintansa." Kolumnissaan Oksanen antaa ymmärtää, että Tanska suututti muslimit, jotka eivät aiemmin tienneet maasta juuri mitään, vain liittymällä Irakin sotaoperaatioon, ja sitten julkaisemalla ne ihan kamalat Muhammed-pilakuvat. Oksasen näkemyksen mukaan Tanskan liittyminen Irakin sotaan oli lähinnä yritys kohottaa maan kansainvälistä profiilia. Tästä tulee myös kolumnin älykkäältä kuulostava otsikko, joka viittaa siihen, että Tanskan hankkimalla kansainvälisellä näkyvyydellä on hintansa - nimittäin se, että Tanskassa aletaan valmistella pommi-iskuja.

Tässä on nyt pieni väärinkäsitys, mutta ei hätää, Avrelivs korjaa. Annukka-hyvä, Tanskan tapahtumissa ei ole lainkaan kysymys näkyvyyden hinnasta. Kysymys on muslimien hinnasta. Tätä hintaa ei tarvitsisi maksaa, jos Tanskassa ei olisi muslimeja. Ei, vaikka Tanska olisi maailman "näkyvin" valtio. Muslimien maahantuonnin hinta on se, että he alkavat suunnitella terrori-iskuja, hunnuttaa naisia, tehdä kunniamurhia ja vaatia käsittämättömiä erioikeuksia ja kantaväestöä luopumaan oman kulttuurinsa harjoittamisesta muslimien nähden.

Kaikki maksaa. Muslimitkaan eivät ole ilmaisia. Itse asiassa, he ovat aika paljon vähemmän ilmaisia kuin lähes mikä tahansa muu ihmisryhmä.

4.9.07

Ongelma ja sen ratkaiseminen

Länsimailla, myös Suomella, on ongelma. Rajojemme sisäpuolella on uskonnollispoliittinen ryhmittymä, jonka aktiivisimmat jäsenet haluavat murhata täysin viattomia ihmisiä, mukaan lukien naisia ja lapsia. Niin, ja siinä sivussa mm. poistaa sukupuolten välisen tasa-arvon, tehdä homoseksuaalisuudesta rikoksen josta voidaan tuomita vankeuteen tai kuolemaan, ja perustaa demokratian tilalle väkivaltaisen teokratian. Etkö usko? Lue sitten Koraani, ja sen jälkeen selaile tunnin verran kuluvan vuosituhannen uutisotsikoita meiltä ja muualta, niin johan pitäisi alkaa valjeta. Niin, ja jos ei ala, ota yhteyttä minuun jos olet kiinnostunut ostamaan erittäin laadukkaita hyödykkeitä suorastaan rikollisen halvalla.

Ongelmat ovat yleensä siitä ärsyttäviä, että niiden ratkaisemiseksi täytyy tehdä jotain aikaavievää, vaikeaa ja monimutkaista, sen sijaan että voisi vain löhötä sohvalla katsomassa Salkkareita, mutta elämässä on kyse vaihtoehtoiskustannuksista. Voit kannattaa monikulttuurisuutta tai olla vastustamatta sitä, mutta sen valinnan vaihtoehtoiskustannuksena joudut hyväksymään sen tosiasian, että tulevaisuudessa sinun lapsesi saattavat räjähtää ilmaan islamilaisen itsemurhapommittajan silpomina, tai naisystäväsi joutua kotimatkalla joukkoraiskatuksi koska ei ollut pukeutunut burkhaan, tai veljesi puukotetuksi hengiltä vain siitä syystä, että hän oli likainen kristitty. Tasan tarkalleen tällä hetkellä islam aiheuttaa jo esimerkiksi tällaisia ongelmia.

Jos toisaalta päädyt vastustamaan monikulttuurisuutta ja siitä seuraavaa Euroopan islamisoitumista, joudut hyväksymään toisenlaisen vaihtoehtoiskustannuksen. Jos länsimaat sulkevat ovensa islamilaisilta, menetetään kokonaan islamilaisten tuoma valtava kulttuurin rikkaus. Esimerkiksi nuorten naisten ja tyttöjen kunniamurhat katoavat tyystin, niin kamalaa kuin se onkin. Tylsää työpäivää piristävät siviileihin kohdistuvat itsemurhapommi-iskutkin vähentyvät huomattavasti. Raiskausten määrä on vaarassa laskea useita kymmeniä prosenttiyksiköitä, pahimmillaan se voi jopa puolittua, mikä tietysti on aivan kestämätöntä. Ei myöskään pidä vähätellä islamilaisten suunnatonta panosta kansantalouksiemme eteen, sillä länsimaathan tunnetusti olivat täysin kehitysmaita ennen kuin ahkerat islamilaiset työmiehet rantautuivat harmaisiin maihimme.

Niin. Elämä on täynnä vaikeita valintoja. Ottaisiko terrorismia, raiskauksia, kunniamurhia, epätasa-arvoa ja homojen teloituksia, vai ottaisiko sen tylsän sinivalkoisen Suomen, jossa ei koskaan räjäytetä autopommeja lentokentillä eikä homoja kivitetä hengiltä koko kylän voimin.

28.8.07

Muutamia yleisiä ohjeita elämiseen monikulttuurisessa yhteiskunnassa

1. Ole aina tarkkaavainen. Tarkkaavaisuus on elintärkeää. iPodin kuulokkeet tai kännykkä korvalla liikkuessasi olet helppo saalis rikastukselle. Älä katsele kenkiäsi kävellessäsi, vaan ympäristöä ja siinä liikkuvia ihmisiä. Kiinnitä huomiota outoihin ääniin, vieraskielisiin huutoihin ja keskusteluun. Ei riitä, että katselet eteenpäin, vaan tarkkaile myös selustaasi.

2. Vältä ahtaita tiloja, joissa on paljon ihmisiä mutta ei helppoa ulospääsyä. Tämä tarkoittaa erityisesti julkisen liikenteen välttämistä. Käytä mieluummin omaa henkilöautoa, ja ajaessasi pidä auton kaikki ovet lukittuina.

3. Aseistaudu. Kimppuusi havittelevat ihmiset ovat usein aseistautuneita yleensä teräasein ja harvemmin tuliasein, joten sinunkin pitäisi olla. Suomen oloissa lailliset aseet ovat valitettavasti vähissä - teräaseet ja tuliaseet ovat kaikki kiellettyjä. Mikäli siis aiot noudattaa lakia tässä suhteessa, käytä improvisoituja aseita, joiden kantamisen voit perustella. Esimerkiksi autolla liikkuessasi sinun on täysin laillista ja perusteltua pitää lähettyvillä vaikkapa vasaraa tai ruuvimeisseliä, jotka soveltuvat lyömä- ja pistoaseiksi hätätilanteissa. Lasipullot käyvät aseesta, ja näistä pienempiä voi kuljettaa mukana myös jalkaisin liikuttaessa. Lähes mikä tahansa kättä pidempi soveltuu aseeksi. Käsilaukkua, salkkua, sateenvarjoa tai päällystakkia voi käyttää kilven kaltaisena suojana teräaseiden viiltoja ja pistoja vastaan. Jos joudut käyttämään kantamaasi improvisoitua asetta itsepuolustukseen, älä koskaan missään tapauksessa myönnä viranomaisille, että kannat "asetta" nimenomaan itsepuolustusta varten. Aseistautumista on myös aseettoman puolustuksen opettelu, joka on aina arvokasta itsepuolustusta ajatellen.

4. Pukeudu järkevästi. Tämä tarkoittaa yhtäältä pukeutumista joka ei herätä huomiota ja toisaalta pukeutumista joka mahdollistaa tehokkaan liikkumisen, toisin sanoen pakoon juoksemisen. Käytä vain sellaisia kenkiä ja vaatteita, joiden kanssa pystyt juoksemaan nopeasti ja pitkään. On myös syytä välttää pukeutumista, joka korostaa naisellisia piirteitä ja inspiroi rais... siis yllätysseksiin. Jälkimmäinen ei ole valitettavasti kovin helppoa, sillä ainoa riittävän siveellinen asuvaihtoehto on jättikokoinen musta muovisäkki, tai vaihtoehtoisesti ruumissäkki. Jos olet muslimi, myös burkha tai muu vastaava kaapu saattaa toimia.

5. Ennakoi riskit. Olet erityisen haavoittuvainen avatessasi auton tai kodin ovea tai astuessasi hissiin. Varmista, että lähistöllä ei ole potentiaalisesti uhkaavia henkilöitä, ja toimi mahdollisimman nopeasti, pitäen koko ajan silmällä ympäristöäsi. Vältä tarpeetonta liikkumista turvattomilla alueilla, kuten rautatieasemilla, pienillä sivukaduilla ja puistoissa. Baareissa tai yökerhoissa juomia on syytä vartioida tarkasti.

6. Liiku puolustautuvasti. Älä päästä mahdollisesti uhkaavia ihmisiä lähellesi. "Lähelle" on suhteellinen käsite, mutta pidä mielessä, että juokseva ihminen taittaa viiden metrin matkan niin nopeasti, ettei sinulle jää juurikaan aikaa yrittää paeta tai vetää kätkettyä asetta esiin. Jos joku pyrkii lähestymään sinua, siirry mahdollisuuksien mukaan poispäin, ja tee selväksi, ettet halua ketään "alueellesi." Älä varsinkaan missään tapauksessa päästä uhkatekijää selustaasi, paitsi tilanteessa jossa juokset henkesi edestä pakoon, jolloin uhkaaja jää toivon mukaan oikein kauas selustaasi. Jos joudut odottamaan paikoillasi julkisella paikalla, kuten raitiovaunu- tai bussipysäkillä, sijoittaudu niin, ettei selkäsi taakse pääse kävelemään huomaamattasi. Mikäli joudut odottamaan uhkaavien yksilöiden lähistöllä, pyri sijoittautumaan niin, että heidän ja sinun välissäsi on muita, ei-uhkaavia ihmisiä. Tarkkaile erityisesti ihmisten käsiä ja yleistä pukeutumista, sillä aseita käytetään nimenomaan käsillä. Paksut peittävät vaatteet ja kädet taskussa tai oudossa asennossa vartalon takana ovat mahdollisia merkkejä jo aseistautuneesta uhkaajasta. Liikkuessasi kierrä mahdollisimman kaukaa esimerkiksi etnisesti rikkaat miesporukat ja selvästi humaltuneet tai muiden aineiden vaikutuksen alaiset. Liiku mieluummin porukassa kuin yksin.

Tervetuloa rikkaaseen ja yhteisölliseen monikulttuuriseen yhteiskuntaan, jossa sinullekin voi käydä näin tai vaikka näin! Pidä hauskaa.